ถามแพทย์

  • น้ำเกลือที่ให้ทางหลอดเลือดกับที่ล้างแผล เป็นชนิดเดียวกันไหม และการดื่มน้ำน้อย ทำให้เป็นนิ่วไหม

  • น้ำเกลือที่คุณหมอให้ทางเส้นเลือด กับน้ำเกลือที่ใช้ล้างแผลที่ขายตามร้านขายยาทั่วไป เป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ครับ และการดื่มน้ำน้อย เป็นสาเหตุของนิ่วหรือไม่อย่างไร

    สวัสดีค่ะ คุณ อาร์ม อินเนอร์,

                         น้ำเกลือสำหรับล้างแผลนั้น จะมีเฉพาะโซเดียม (sodium chloride) ผสมอยู่ในน้ำ ในปริมาณความเข้มข้นที่ 0.9%

                         ส่วนน้ำเกลือที่ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดนั้น จะมีหลายชนิด ทั้งชนิดมีน้ำตาล (dextrose monohydrate) ไม่มีน้ำตาล ส่วนปริมาณโซเดียม ก็จะมีทั้งปริมาณความเข้มข้นที่ 0.45% และ 0.9% และยังมี choride ผสมอยู่ด้วย นอกจากนี้ น้ำเกลือที่ฉีดเข้าเส้นบางสูตร ก็อาจมีส่วนผสมอื่นๆ อีก เช่น sodium lactate, potassium chloride, calcium chloride dihydrate เป็นต้น ทั้งนี้ แพทย์ก็จะเลือกใช้น้ำเกลือแต่ละชนิดที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย ตามแต่ละโรคและข้อบ่งชี้ในการใช้ค่ะ

                          สำหรับสาเหตุของการเกิดนิ่วที่ไตนั้น เกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งปัจจัยทางเชื้อชาติ พันธุกรรม ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายแต่ละคน และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณน้ำที่ดื่ม อาหารบางชนิด การทานยาบางชนิด การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆ เป็นต้น ดังนั้น การดื่มน้ำน้อย ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงค่ะ