ถามแพทย์

 • น้ำหนัก 72 กิโลกรัม สามารถทานยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ดได้ไหม ปกติเคยทานยาคุมกำเนิดอีกยี่ห้อนึง

 •  ฝ.โอะ น.ฝน
  สมาชิก
  น้ำหนัก72สามารถทานเมอซิลอน28ได้ไหมปกติทานมาวีลอน28
  ฝ.โอะ น.ฝน  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณฝ.โอะ น.ฝน

  เมอซิลอน 28 เป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมจำนวน 28 เม็ด โดยจะเป็นยาที่มีฮอร์โมนจริงอยู่ที่เม็ดที่ 1-21 และใน 7 เม็ดสุดท้ายจะเป็นเม็ดแป้งที่กินเพื่อกันการลืมกินยาต่อแผง และเป็นช่วงที่จะมีประจำเดือนมา

  ข้อห้ามใช้หรือผู้ที่ไม่ควรใช้เมอซิลอน 28 เช่นมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานคือค่า BMI เกิน 25 ขึ้นไป การคำนวณ BMI จะต้องคำนวณจากความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง แล้วเอาน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมตั้งหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนั้น ข้อห้ามใช้อื่นๆเช่นสูบบุหรี่ อายุเกิน 35 ปี มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

  ดังนั้นอาจจะลองคำนวณค่า BMI ดูเบื้องต้น ถ้าเกินค่าดังกล่าว หรือมีโรคประจำตัวหลายอย่างโดยเฉพาะในกลุ่มหัวใจหรือหลอดเลือด อาจจะเหมาะสมในการใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นๆเช่น คุมกำเนิดด้วยวิธีที่ไม่ใช้ฮอร์โมนเช่นการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันแทน หรือถ้ามีลูกเพียงพอแล้วก็อาจจะเป็นการคุมกำเนิดถาวรเช่นการทำหมัน