ถามแพทย์

 • น้องชอบพูดแทรก พูดไม่หยุด เป็นสมาธิสั้นหรือไม่

 • น้องไม่สนใจเวลาเราบอก ชอบพูดแซก และคุยไม่หยุด  น้องบอกว่าคิดแล้วไม่พูดจะลืมแม่ก็เลยเอ็ดใจว่าน้องจะมีปัญหาค่ะจะช่วยน้องย้งไงดีค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ปภาพินท์

  การที่น้องมีอาการดังกล่าว อาจจะยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่ค่ะ  การชอบพูดแทรก หรือไม่สนใจเวลาพูดอาจจะเกิดจากสมาธิสั้นหรือไม่ก็ได้ค่ะ  ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ เช่น จากการเลี้ยงดู  การมีสิ่งเร้าภายนอกมากไป การมีพัฒนาการช้า จากสิ่งแวดล้อม การเลียนแบบคนใกล้ชิด ปัญหาการได้ยินหรือเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กเอง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเด็กแต่ละวัยจะมีสมาธิได้ไม่เท่ากัน โดยเด็กโตจะมีสามาธิมากกว่าเด็กเล็กค่ะ 

  สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น มักจะมี 3 องค์ประกอบคือ ซนมาก สมาธิสั้น และหุนหันพลันแล่น ค่ะ

  - ซนมาก เด็กจะกระโดดโลดเต้นตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง ยุกยิก เล่นไม่รู้จักเหนื่อย ครูมักจะบอกว่าเด็กเดินในห้องตลอดเวลา ผุดลุกผุดนั่ง อยู่กับที่ไม่ได้ ชอบเล่นแรงๆ โลดโผน ไม่กลัวเจ็บ

  - สมาธิสั้น เมื่อไปโรงเรียนครูมักบอกว่า มักทำงานที่สั่งไม่ครบ ทำการบ้านไม่เสร็จ พูดสั่งแล้วไม่ทำตาม ฟังประโยคไม่จบ ทำของหายบ่อย 

  - หุนหันพลันแล่น เด็กชอบพูดสวน ชอบแซงคิว ไม่รู้จักรอคอย

  นอกจากนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ควรปรากฎในหลายๆสถานที่ เช่น ที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่วัด เป็นต้น ค่ะ

  หากคุณแม่สงสัยว่าลูกมีสมาธิสั้นหรือไม่ควรพาไปพบกุมารแพทย์ค่ะ เนื่องจากจำเป็นต้องถามประวัติ โดยละเอียด ทั้งเรื่องของพัฒนาการ การเลี้ยงดู พฤติกรรมที่บ้านที่โรงเรียนหรือสถานที่อื่นๆ ค่ะ ซึ่งเด็กจำเป็นต้องได้รับการประเมินทั้งจากประวัติ และจากการตรวจร่างกายค่ะ  รวมถึงหากพบว่าเด็กมีปัญหาพฤติกรรมจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ กุมารแพทย์จะช่วยในการวินิจฉัยและช่วยให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไปค่ะ