ถามแพทย์

  • นิ้วเท้า นิ้วกลางหัก ใส่เฝือกอยู่ ใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะหายเป็นปกติ

  •  Chinnkorn KaraKed
    สมาชิก
    นิ้วกลางเท้าหักใช้เวลาเท่าไรคับจนกว่าจะหายเปนปกติเท้าขวา

    สวัสดีค่ะ คุณ Chinnkorn KaraKed,

                           โดยส่วนใหญ่ เมื่อกระดูกหัก จะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ กระดูกจึงจะเริ่มติด ซึ่งก็จะสามารถถอดเอาเฝือกออกได้ แต่กระดูกจะติดสนิทกันดี ที่ประมาณ 4 - 6 เดือน ดังนั้น แม้จะถอดเอาเฝือกออกแล้ว ก็ยังต้องควรระวัง ไม่ควรใช้ส่วนที่หักนั้นทำงานหนักต่างๆ เช่น ยังไม่ควรวิ่งหรือเล่นกีฬาต่างๆ เพราะอาจมีโอกาสทำให้กระดูกแยกตัว เกิดการหักซ้ำได้ ซึ่งแนะนำควรรออย่างน้อย 6 เดือนก่อน จึงเริ่มใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม ส่วนการทำกิจวัตรประจำวันต่าง รวมถึงการเดิน ก็สามารถทำได้ตามปกติค่ะ