ถามแพทย์

 • มีอาการนอนไม่หลับ ย้ำคิดย้ำทำ เครียดอยู่ในหัว ควรทำอย่างไร

 •  veeraya
  สมาชิก
  นอนไม่ค่อยหลับค่ะ ในใจจะคิดไปเรื่อย พยายามนับเลขหรือข่มตาให้หลับก็นอนไม่หลับ เหมือนๆกังวลเหมือนมีความเครียดอยู่ในหัวค่ะ มักจะเป็นบ่อยเวลาที่ก่อนจะนอนถ้ามีเรื่องให้คิดทั้งที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็จะคิดอยู่ตลอด จนนอนไม่หลับ เหมือนปล่อยวางไม่ได้ค่ะ ย้ำคิดอยู่ตลอด
  veeraya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ veeraya

  อาการนอนไม่หลับ ย้ำคิดย้ำทำเรื่องเดิมๆซ้ำอยู่ในหัวดังกล่าวมา อาจเข้าข่ายกลุ่มวิตกกังวลทั่วไป ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า หรือเป็นความเครียด ความกังวลที่เกิดได้ในคนปกติ แต่ไม่ควรเป็นมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือการนอนติดต่อกันต่อเนื่องค่ะ

  แนะนำการพยายามผ่อนคลาย ตั้งสติแกไ้ขปัญหา หรือหาสิ่งที่ชอบทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจออกมาบ้าง ใช้เวลากับเพื่อนหรือคนในครอบครัว และถ้ายังมีอาการนอนไม่หลับเพราะความกังวลมากต่อเนื่อง จนทำให้สูญเสียการนอน สูญเสียความสามารถในการเรียน การทำงาน หรือการเข้าสังคม ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิต และรับยาหรือการทำจิตบำบัด หรือใช้ยาช่วยนอนอย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์ต่อไป