ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ใส่ถุงยางหลังมีประจำเดือน 1 วันจะตั้งครรภ์ไหม

 • มีอะไรกันหลังประจำเดือนหมด1วัน จะเป็นอะไรไหม? เพื่อนกลัวว่าจะท้อง แต่ใส่ถุงยางค่ะ
  วิชชุตา เพชรสังฆาต  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณวิชชุตา เพชรสังฆาต

  การใส่ถุงยางอนามัยเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพดีประมาณ 85-98% ขึ้นกับวิธีการใช้ว่าใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ คือถุงยางต้องไม่ขาด ไม่รั่ว ใส่ตลอดการมีเพศสัมพันธ์ หากใช้อย่างถูกต้อง โอกาสตั้งครรภ์น้อยมากๆค่ะ

  อีกทั้งหลังประจำเดือนหมด 1 วันมักจะไม่ใช่ช่วงที่มีไข่ตก คือไข่จะตกประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน โดยเริ่มนับวันแรกของรอบเดือนในวันที่เริ่มมีประจำเดือนค่ะ แต่การตกไข่อาจคลาดเคลื่อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนับวันในการคุมกำเนิด

  สังเกตอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ปวดหน่วงท้องน้อย และสังเกตประจำเดือนรอบถัดไปว่ามาตามปกติหรือไม่ ถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวไปหรือประจำเดือนมาช้าคือช้ากว่า 35 วันนับจากครั้งก่อน ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไปค่ะ