ถามแพทย์

  • ถ้าเกิดตั้งครรภ์ แล้วกินยาคุมไป จะช่วยให้เราไม่ท้องไหม หรือว่าท้องเหมือนเดิม

  •  NëstlëClüb Sïttïkörn
    สมาชิก
    ถ้าเรารู้ตัวว่าท้องกินยาคุมไป มันจะช่วยให้เราไม่ท้องไหม หรือว่าท้องเหมือนเดิม

     สวัสดีค่ะ คุณ  NëstlëClüb Sïttïkörn,

                      หากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นแล้ว การทานยาคุมฉุกเฉินหรือยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ด จะไม่ได้ทำให้เกิดการแท้งขึ้นได้ และการตั้งครรภ์ก็จะดำเนินต่อไปได้ ส่วนผลของยาคุมฉุกเฉินหรือยาคุมกำเนิด ไม่ได้มีผลเสียต่อทารกในครรภ์ ไม่ได้ทำให้เกิดความพิการแต่อย่างใด