ถามแพทย์

 • ท้องไหมค่ะ

 • หนูฝังเข็มเเบบ5ปี พอน้ำหนักลงเห็นเข็มงอ เเล้วหากจากกันมาก เเบบนี้จะท้องไหมค่ะ
  สุกัญญา หงษ์อินทร์  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณสุกัญญา หงษ์อินทร์

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้นควรจะต้องเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  การที่เข็มฝังยาคุมงอดังกล่าวมานั้น อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นรอบๆ เมื่อน้ำหนักตัวลดลงได้ ซึ่งถ้ายายังฝังอยู่ใต้ผิวหนัง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งทะลุออกมาหรือเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมนั้น ยาน่าจะยังมีประสิทธิภาพได้ตามปกติ

  แนะนำสังเกตอาการ แต่หากไม่สบายใจ สามารถไปพบแพทย์ที่รพใกล้บ้านเพื่อประเมินอีกครั้งได้