ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบแผงหลังมีเพศสัมพันธ์ ประจำเดือนขาดไปเดือนกว่า ท้องไหม มีอาการต่างๆ

 •  Siraprapa Laophila
  สมาชิก
  กินยาคุมแบบแผงหลังมีเพศสัมพันธ์ ท้องไหมคะ ประจำเดือนขาดไปเดือนกว่าแล้ว มีอาการเวียนหัว แขนขาไม่มีแรก คลื้นไส้ ทรงตัวไม่ไหว เหงือออก หูอื้อ

  สวัสดีค่ะ คุณ Simsim,

                    การทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ด หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ยาคุมจะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ เพราะโดยปกติ ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ ทั้งนี้โดยปกติแล้ว หากต้องการจะป้องกันการตั้งครรภ์หลังการมีเพศสัมพันธ์ ต้องทานยาคุมฉุกเฉินเท่านั้นค่ะ

                     ดังนั้น หากทานยาคุมกำเนิดจนหมดแผงแล้ว ประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ แต่หากยังทานยาคุมไม่หมดแผง ก็มห้ทานจนหมดแผงก่อนค่ะ ประจำ้ดือนจึงจะมา

                     หากตรวจพบการตั้งครรภ์ อาการต่างๆ ที่เป็นอยู่ คือ เวียนหัว แขนขาไม่มีแรง คลื่นไส้ เหงื่อออก หูอื้อ ก็จะเป็นอาการของการตั้งครรภ์ได้ แต่หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ อาการต่างๆ อาจเกิดจากผลของยาคุมกำเนิด หรืออาจเกิดจากการมีความเครียด วิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้ หากอาการเป็นมาก ก็ควรหยุดทานยาคุมกำเนิด และสังเกตว่าอาการหายไปหรือไม่ค่ะ หากยังไม่หาย ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ