ถามแพทย์

  • ระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฝากท้องที่ไหนถูกกว่า

  •  Filmfilm Filmfilm Filmfilm
    สมาชิก
    ท้องได้4เดือนแต่ยังไม่ได้ฝากท้อง อยากทราบว่าฝากกับคลีนิกกับทางโรงพยาบาลอันไหนค่าใช้จ่ายถูกกว่าก

     สวัสดีครับ

    การฝากครรภ์กับโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่ในเวลาราชการจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อาจจะมีค่าใช่จ่ายเรื่องค่ายาเล็กน้อย แต่ถ้าหากนอกเวลาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นกับสิทธิที่ จขกท ถือสิทธิอยู่ หากไม่มีสิทธิต้องจ่ายเองก็เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก สำหรับคลินิกข้างนอกก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่าอยู่แล้วเนื่องจากเป็นเอกชน ซึ่งจะเลือกไปฝากครรภ์ที่ไหนนั้นก็คล้ายๆกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของ จขกท ซึ่งจากอายุครรภ์ของ จขกท แนะนำให้รีบไปฝากครรภ์ เนื่องจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของตัว จขกท เองและลูกในครรภ์ หากมีความผิดปกติหรือมีภาวะที่ต้องรีบรักษาจะได้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปครับ