ถามแพทย์

 • ไม่รู้ว่าท้อง แล้วกินยาคุมไปสามเดือน จะมีปัญหากับเด็กในครรภ์ไหม

 • ขอสอบถามคะ ว่าถ้าเกิดเราตั้งท้องโดยไม่รู้ตัว แล้วเราก็กินยาคุม กว่าจะรู้ว่าตั้งท้องก็กินยาคุมไป3เดือนแล้ว จึงได้หยุดกินยา จะเกิดมีปัญหากันเด็กในท้องไหมคะ
  นุ้ย ปรายครอส  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นุ้ย ปรายครอส

  การกินยาคุมขณะที่ตั้งครรภ์ในไตรมาศแรกอยู่นั้น ยังไม่เคยมีรายงานว่าจะมีผลเสียกับเด็กในครรภ์อย่างชัดเจน มีบางรายงานกล่าวว่าอาจทำให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด แต่ผลการศึกษายังไม่ชัดเจน

  แต่อย่างไรก็ตามการกินยาคุมบางประเภทเช่นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ จึงแนะนำว่าถ้าทราบว่าตั้งครรภ์ก็ให้รีบหยุดยา และปรึกษาแพทย์ทันที