ถามแพทย์

  • ท้องหรือผลข้างเคียงจากยาฉีดคุมกำเนิด

  •  Smiley
    สมาชิก

    เริ่มฉีดยาคุมชนิด 1 เดือนเข็มแรก เมื่อวันที่ 19 กพ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการมีประจำเดือน ตามความเข้าใจการฉีดภายใน5วันแรก ของการมีประจำเดือน ยาจะออกฤทธิ์ทันที หลังจากฉีดยามีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกวันที่ 22 กพ และเรื่อยมา จนวันที่ 4มีนา มีประจำเดือนมา ซึ่งมาไวกว่าปกติ ปกติจะเป็นคนมีประจำเดือนตรงหรือช้าไปไม่เกิน1สัปดาห์ (ไม่แน่ใจว่าประจำเดือนนี้เป็นผลข้างเคียงของยาคุมไหม) คือมาไม่มาก แต่มาประมาณ 5 วันค่ะ  หลังนั้นก็ไปฉีดยาเข็มที่ 2 ตามวันที่หมอนัด คือ 18 มีนา แต่จนถึงวันนี้ ประจำเดือนยังไม่มาค่ะ ไม่ทราบว่าประจำเดือนมาผิดปกตินี้มีผลมาจากการฉีดยา หรือ มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ