ถามแพทย์

 • ไม่พบถุงการตั้งครรภ์ แต่ยังมีค่า hcg สูง หมายความว่าอย่างไร ท้องหรือไม่ท้อง

 •  Sasivimon
  สมาชิก
  สอบถามค่ะ ประจำเดือนมาครั้งล่าสุดวันที่ 8 กันยา แล้ววันที่ 10 ตุลา ไปพบหมอตรวจการตั้งครรภ์ หมอซาวดูผ่านทางช่องคลอดยังไม่เจอถุงการตั้งครรภ์ จึงเจาะเลือดไปตรวจได้ค่า hcg 390 ต่อมาวันที่ 15 ตุลา ไปเจาะเลือดอีกครั้ง ได้ค่าเลือด 1,102 ซาวดูมีถุงตั้งครรภ์ขนาดเล็กมากๆเห็นไม่ค่อยชัดค่ะ และต่อมาวันที่ 20 ตุลา ไปตรวจดูอีกครั้งที่โรงพยาบาลใหม่ ซาวดู ไม่พบถุงการตั้งครรภ์แล้ว แต่ตรวจเลือดได้ค่า 2,200 สรุปคือท้องนี้ยังไงกันแน่ค่ะ เราควรทำตัวยังไง เพราะตอนนี้สับสนมากๆค่ะ
  Sasivimon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sasivimon

  ฮอร์โมน hcg เป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากรก ใช้ตรวจเพื่อดูว่าการตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติหรือไม่  โดยค่าฮอร์โมนตัวนี้จะขึ้นกับอายุครรภ์ด้วย โดยปกติที่ประมาณ 4 สัปดาห์หลังมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย หรือประมาณ 2 สัปดาห์หลังไข่ตก มีค่า 5 - 426 mIU/ml


  ในกรณีนี้หากไม่พบถุงการตั้งครรภ์แล้ว แสดงว่าอาจจะมีการแท้งบุตร หรือเครื่องมือหรือแพทย์ที่ทำไม่สามารถมองเห็นได้ หากเป็นกรณีแท้งบุตรไปแล้ว ค่าฮอร์โมน hcg ก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ แนะนำพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจดูถุงตั้งครรภ์อีกครั้งว่าไม่มีแล้วจริงๆหรือไม่ เป็นการยืนยันว่าแท้งหรือยังท้องค่ะ