ถามแพทย์

 • หากท้องก่อนวัย ควรทำอย่างไร

 •  pepo
  สมาชิก
  หากท้องก่อนวันอันควร ควรจะทำยังไงก่อนบ้าง แก้ยังไง สุขภาพของแม่ต้องเป็นยังไงบ้าง

   สวัสดีค่ะ คุณ pepo

  วัยรุ่นเป็นวัยที่การพัฒนาของร่างกายเกือบสมบูรณ์ ส่วนด้านจิตใจยังมีความหุนหันพลันแล่น ขาดความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ อารมณ์คึกคะนองมากกว่าผู้ใหญ่ตอนต้น และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือที่เรียกกันว่าท้องก่อนวัยอันควรจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ ทั้งความแข็งแรงของคุณแม่ ความคิดทำแท้ง การเรียนหนังสือ การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

  หากพบว่ามีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เบื้องต้นไปพบแพทย์เพื่อทำการฝากครรภ์ค่ะ  ปัญหานี้เป็นปัญหาสังคมที่ต้องอาศัยหลายหน่วยงานรวมทั้งตัววัยรุ่นเองในการร่วมมือกันแก้ปัญหาค่ะ