ถามแพทย์

  • ที่เกิดกับหนูมันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตมั้ย

  • รุ้สึกมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนอยุ่ใต้ผิวหนัง ไม่รู้พยาธิชนิดไหนแต้ตัวยาวอยู่เหนชัดมีหลายตัว ใจสั่น แน่นหน้าอก ก่อนหน้านี้มีฝังในเนื้อนมด้านขวา คิดว่ามีเห็บมาฝังตัว เลยใช้แหนบดึงออกมาเปนตัวเล็กๆสีขาวก่อน พอสีขาวหลุด มันมีเต็มและสู้ด้วย เราว่ามันมากกว่าแค่พยาธิแต่ไปหาหมอไม่ยอมดูแผลสดๆ ตรวจเลือก ตรวจอุจาระ และก้อให้ยามาทาน ของจริงก้อมีให้เหนแต่เหนเปนนม ทำเปนไม่ตรวจ กลัวจังเลยค่ะ แต่อ่านดุในเน็ต มันก้อไม่ธรรมดา จะรักษายังไงดีไม่รู้จะทำอย่างไร ยอ่งเครียดยิ่งแย่