ถามแพทย์

 • ที่ถามคุณหมอเมื่อกี้ค่ะ เรื่องตุ่มแดงขออณุญาติแนบรูปภาพ

 •  Natt
  สมาชิก
  ตุ่มแบบนี้เลยค่ะ https://drive.google.com/file/d/1eXJUkJeAxwfXkDScyuIxkuOf887ALr4r/view?usp=drivesdk
  Natt  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88