ถามแพทย์

 • ใช้ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 1 ขีด 10 นาทีต่อมาขึ้น 1 ขีด แต่พอผ่านมาหลายชั่วโมง มีรอยขีดขึ้นที่แถบ T แปลว่าอะไร

 •  Thiraphong Khrueachan
  สมาชิก
  สอบถามค่ะ ตรวจครรภ์แบบหยด ตรวจเวลาประมาณ 06:12 นาที ทิ้งไว้ ถึง 06:17นาที อ่านผล ขึ้น 1ขีดค่ะ แล้วดูไปเรื่อยๆ สัก10นาทีกว่าๆ ขึ้น1ขีดค่ะ พอมาดู15:40 เหมือนเป็นรอยกลั่นอีกแต่ไม่มีสีขึ้น แต่เป็นรอยกลั่นที่แถบ T แบบนี้คือ ปัสสาวะซึมหรือทิ้งไว้นานค่ะ
  Thiraphong Khrueachan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thiraphong Khrueachan

  การตรวจด้วยที่ตรวจครรภ์หรือชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะเป็นตัวเลือกแรกในการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการที่คล้ายคลึงกับคนท้อง เช่น ประจำเดือนขาด อาเจียน เวียนหัว เนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน

  ชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ผลตรวจจากที่ตรวจครรภ์ขึ้น 1 ขีด แปลผลได้ว่า ผลเป็นลบ ไม่น่าจะมีการตั้งครรภ์ แต่ก็ยังสามารถเป็นผลลบลวง คือ สามารถตั้งครรภ์ได้แม้ตรวจออกมาเป็นลบ โดยอาจมีสาเหตุคล้ายกับผลบวกลวง รวมไปถึงน้ำปัสสาวะที่มีความเจือจาง ชุดทดสอบเสื่อมคุณภาพ หรือแม้แต่ช่วงเวลาการตรวจที่เร็วเกินไป     

  การอ่านชุดตรวจควรอ่านภายในเวลาที่ข้างชุดตรวจกำหนด ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 5 นาที ถ้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดแล้ว จะไม่อ่านผลจากชุดตรวจนั้นอีกค่ะ