ถามแพทย์

 • ที่ตรวจครรภ์

 •  Qweralsk
  สมาชิก
  ถ้าที่ประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้ว สามารถซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจเองได้มั้ยคะ แล้วถ้าไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลจะชัวร์กว่ามั้ยคะ
  Qweralsk  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88