ถามแพทย์

 • ทำไมเป็น ESRD แล้วจึงเกิดเป็น pleural effusion อยากทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร

 •  Japao S. Nartprayut
  สมาชิก

  ทำไมเป็น ESRD แล้วจึงเกิดเป็น pleural effusion อยากทราบกลไกการเกิดว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการคั่งของน้ำที่ปอดได้ เกิดจาดอะไรหรอครับ

  สวัสดีครับ

  ก่อนอื่นเราต้องมารู้หน้าที่ไตคร่าวๆก่อน
  ไตมีหน้าที่กรองเลือดเพื่อทำหน้าที่อยู่ 3 อย่างหลักๆ คือ
  1. ขับถ่ายของเสีย
  2. ควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่(โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซ๊ยม ฟอสฟอรัส) โดยจะขับจะขับน้ำและแร่ธาตุส่วนเกินออกทางปัสสาวะ
  3. ผลิตและควบคุมการทำงานของฮอร์โมน

  โรคไตวายหรือ ESRD เป็นภาวะที่ไตเสียหน้าที่การทำงานดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ทำให้เกิดการตกค้างของของเสีย น้ำและเกลือแร่ต่างๆในร่างกายตามมา
  โดยหากการทำงานของไตลดลงเหลือน้อยกว่า 6% แล้วจะทำให้มีภาวะของเสียปริมาณมากคั่งในเลือด ส่งให้การทำงานของอวัยวะต่างๆผิดปกติไป ร่วมทั้งที่ปวดด้วย ที่เกิดจากการที่หลอดเลือดในปอดที่เคยสามารถป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านออกไปจากหลอดเลือดได้ แต่เมื่อมีไตวายจะทำให้เกิดของเสียคั่ง ส่งผลให้หลอดเลือดเสียหน้าที่การทำงาน จึงทำให้หลอดเลือดที่ปอดดูดซึมน้ำไว้ในหลอดเลือดไม่ได้ เกิดน้ำรั่วเข้าปอด ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดตามมาได้ครับ