ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมกำเนิดไป 30 พ.ย. เข็มต่อไปต้องไปฉีดวันที่เท่าไหร่

  • พอดีไปฉีดครั้งแรกแล้ววันที่30พย. ต้อง ไป ฉีด วันที่ เท่าไร คะย้ายบ้านเลยทำใบนัดหายโทรไปถามที่ศูนย์เขาก็บอกปากเปล่าไม่ได้ไม่ฉีดให้ โทรไปรพ. เขา บอก โทร มาบ่ายๆ คะ กลัวเลยวันคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ แมวเหมียว 'ว,

                       หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน เมื่อได้ไปฉีดยาในวันที่ 30 พ.ย. 61 วันที่ต้องไปฉีดยาเข็มต่อไปคือ 1 มี.ค. 62 ค่ะ

                      หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือน วันที่ต้องไปฉีดยาเข็มต่อไปคือ 28 ธ.ค. 61 ค่ะ ซึ่งหากเลยมาจนถึงวันนี้วันที่ 14 ม.ค. 62 แล้ว ก็จะไม่สามารถไปฉีดต่อได้ ต่อรอให้ประจำเดือนมาเสียก่อน แล้วจึงเริ่มไปฉีดใหม่ค่ะ