ถามแพทย์

  • ทำหมันทอ้งได้อย่างไรคะ

  • เดือน ก.ย มานี้หนูทอ้งสามเดือนกว่าๆแต่แท้งออกเพราะหนูปวดทอ้งมากและหนูเข้าหอ้งนํ้าไปหนูเหนเลือดกอ้นนึ่งหนูจับมาดูก้อเหนเป็นเด็กข้างในต่อมาหนูทอ้งอีกประมาณสองเดือนก้อแท้งอีกและเดือนต่อมาก้อประจำเดือนมา.จนถึงเดือน นี้ประจำเดือนไม่มาอีกเลยและเคยทำหมันมาแล้วสิบปี แต่ก้อยังมีอาการเวียนหัวอยู่บอ่ยๆและจะกินข้าวไม่ได้และยากของเปรี้ยวๆอยู่เป็นประจำ