ถามแพทย์

 • ทำร้ายตัวเองแบบไม่มีสาเหตุ เป็นอาการอะไร ควรทำอย่างไร

 •  ืืืืืืืืnnnnn
  สมาชิก
  จู่ๆก็กรีดข้อมือตัวเอง แต่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรเลยนะคะ กรีดแบบถากๆ ไม่ได้ลงมีดลึก เราเป็นอะไรไปค่ะ
  ืืืืืืืืnnnnn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tamonwan Boonpa

  การมีพฤติกรรมทำร้ายตนเองดังกล่าวมานั้น อาจจะเกิดจากการมีสภาวะความผิดปกติทางจิตที่ซ่อนอยู่เช่นซึมเศร้า การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ บุคลิกภาพที่ผิดปกติ หรือต้องการได้อะไรบางอย่างจากการทำร้ายตนเอง เช่นความสนใจหรือความเห็นใจจากผู้อื่น

  เป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายในระยะยาวได้ หมอแนะนำแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองให้ทราบ และควรพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินสภาพจิตเบื้องต้น

  ในขณะนี้หาสิ่งที่ชอบทำ และใช้เวลากับเพื่อนหรือคนในครอบครัว ไม่หมกมุ่นกับความคิดทำร้ายตนเอง