ถามแพทย์

 • ทำยาคุมเม็ดที่ 10 หาย เลยกินเม็ดที่ 11 ไปแทน ต้องทำอย่างไรต่อ

 •  Sakontharat Phromma
  สมาชิก
  ทำยาคุมหายเม็ดที่10 เลยกินเม็ดที่11 ไปแทน ต้องทำอย่างไรต่อคะ ที่จะไม่ลดประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์

  สวัสดีค่ะ คุณ Sakontharat Phromma,

                     หากทำยาคุมกำเนิดเม็ดที่ 10 หล่นหาย ก็อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งคือ

                    1. ให้นำยาคุมเม็ดในลำดับถัดไปมาทานแทน คือทานเม็ดที่ 11 ดังที่ได้ทำไปแล้ว แล้วทานเม็ดต่อๆไปจนครบ 20 เม็ดที่เหลืออยู่ แล้วเว้นระยะ 7 วันเหมือนเดิม ก่อนที่จะเริ่มทานแผงใหม่ตามปกติ ซึ่งประสิทธิภาพการคุมกำเนิดไม่ได้ลดลงเมื่อเทียบกับการกินครบ 21 เม็ดค่ะ ทั้งนี้แค่อาจทำให้ประจำเดือนมาเร็วขึ้นกว่าปกติเพียง 1-2 วันเท่านั้นค่ะ 

                         หรือหากเป็นชนิด 28 เม็ด ก็ให้ทานจนครบเม็ดที่เหลืออยู่ (จะเท่ากับได้กินไป 27 เม็ดสำหรับแผงนี้)  แล้วขึ้นแผงใหม่ต่อไปตามปกติ ซึ่งประสิทธิภาพการคุมกำเนิดก็ไม่ได้ลดลงเมื่อเทียบกับการกินครบ 28 เม็ดค่ะ

                    2. นำยาคุมของแผงใหม่ (ยี่ห้อเดิม) จำนวน 1 เม็ด เม็ดใดก็ได้ที่เป็นเม็ดฮอร์โมน มากินแทนเม็ดที่หล่นหายไป แล้วทานแผงที่เหลือต่อไปตามปกติ ส่วนแผงใหม่ที่ซื้อมา ก็เก็บแผงไว้ใช้เป็นแผงสำรองเผื่อทำหล่นหายอีก