ถามแพทย์

 • ระหว่างทาน metronidazole 400 mg สามารถฝังยาคุมได้ไหม

 •  Chhhh
  สมาชิก
  รับประทานยา metronidazole 400mg เป็นเวลา 7วันเพื่อรักษาอาการตกขาว ในระหว่างรับประทานยาสามารถฝังยาคุมได้ไหม จะทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมลดลงหรือไม่
  Chhhh  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Chhhh

  จากการสืบค้นของแพทย์ ยาฆ่าเชื้อ metronidazole 400mg ส่งผลน้อยมากต่อประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิด จึงสามารถใช้ร่วมกันได้ แต่อย่างไรก็ตามช่วงมีตกขาว และมีการติดเชื้อในช่องคลอด ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน จนกว่าอาการจะหายขาด 

  แต่อย่างไรก็ตามมียาที่อาจมีผลต่อกลุ่มยาคุมกำเนิดได้มากเช่นยาฆ่าเชื้อในบางกลุ่ม หรือยารักษาวัณโรค เช่น rifampin หรือ rifabutin ดังนั้นในช่วงที่มีการใช้ยาฝังคุมกำเนิด ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบก่อนมีการจ่ายยาใดๆทุกครั้งค่ะ