ถามแพทย์

 • ทานยาต้านHIVแต่ไปมีเพศสัมพันธุ์กับคนที่ยังไมทานยาต้านติดเชื้อเพิ่มไหม

 •  โนบิตะคุง
  สมาชิก
  เนื่องจาก ผมทานยาต้าน HIV มาเกือบ 2 ปีแล้ว แต่ไป มีเพศสัมพันกับคนติดเชื้อ hiv ที่ยังไม่ได้รับยาต้าน ผมจะได้รับเชื้อเพิ่ม ไหมครับ
  โนบิตะคุง  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ โนบิตะคุง

  HIV เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยเป็นไวรัสที่ติดต่อกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากเยื่อบุตา ปาก อวัยวะเพศของกันและกัน การใช้ของมีคมร่วมกัน หรือของใช้ส่วนตัวที่มีสารคัดหลั่งติดอยู่ร่วมกัน การที่สารคัดหลั่งหรือเลือดมาโดนแผลเปิดขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง เป็นต้น

  โดยเมื่อรับยาต้านไวรัส และกินต่อเนื่องทุกวันมา 2 ปีแล้วนั้นมักจะควบคุมระดับไวรัสและควบคุมโรคไว้ได้ ทำให้มีภูมิคุ้มกันใกล้เคียงคนปกติ และใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติมาก

  หากเป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนั้น มีโอกาสที่จะติดเชื้อ hiv คนละสายพันธุ์และทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือการดื้อยาตามมาได้เช่นกัน จึงแนะนำว่าแม้จะรักษาด้วยการกินยาต้านอยู่แล้ว ต้องป้องกันการไปรับเชื้อใหม่มาด้วย ดังนั้นถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

  หลังจากนี้ก็ให้ติดต่อตามอาการกับแพทย์และรับยาต่อเนื่อง ซึ่งแพทย์จะมีกาตรวจค่าเลือดและระดับไวรัส HIV เป็นระยะอยู่แล้ว หากมีเชื้อดื้อยา แพทย์จะทราบ และมีการเปลี่ยนยาอย่างเหมาะสมต่อไป