ถามแพทย์

 • เริ่มรับประทานยาคุมแผงที่1 ในวันที่ 3 ของการเป็นประจำเดือน ในการกินยาคุมแผงต่อไปจะเริ่มกินได้เมื่อไร

 • เริ่มทานยาคุมแผงที่1 ในวันที่ 3 ของการเป็นประจำเดือน แผงที่สองสามารถเริ่มทานได้ในวันแรกของการมีประจำเดือนไหมคะ หรือเว้น 7 วันแล้วค่อยเริ่มทานแผงที่ 2
  ฟ้าใส เขมินทรา  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ฟ้าใส เขมินทรา

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนจัดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ และต้องกินทุกวันจนหมดแผง

  กรณีเป็น 21 เม็ดเมื่อกินหมดก็ให้เว้น 7 วันให้ประจำเดือนมาแล้วค่อยกินแผงใหม่ กรณีเป็นแบบ 28 เม็ด ก็คล้ายกันคือก็เป็นยาฮอร์โมนแค่ 21 เม็ดแรก ส่วน 7 เม็ดสุดท้ายจะเป็นเม็ดแป้งที่กินเพื่อกันลืมเท่านั้น ถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป

  ดังนั้นถ้าตอนนี้กินยาคุมแบบแผงรายเดือนแผงแรกอยู่ ให้กินต่อเนื่องจนหมดแผง และเริ่มกินแผงที่ 2 หลังเว้น 7 วัน (กรณีเป็นแบบแผง 21 เม็ด) หรือกินต่อแผงได้เลยถ้าเป็นแบบ 28 เม็ดดังที่กล่าวไป โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหมด