ถามแพทย์

  • ทานยาคุมไม่ตรงเวลา หลั่งใน

  •  fff123
    สมาชิก
    เป็นเมนส์วันแรก วันที่14ตุลา ตอนนั้นยาคุมรายเดือนเหลือ 2เม็ดค่ะ ทานแบบ28เม็ด พอเริ่มแผงใหม่ ทานเม็ดแรกไม่ตรงเวลาค่ะ ยาหมดไม่ว่างไปซื้อ ก็เลยทางวันถัดไปแทนค่ะ ประมาณบ่ายสอง และเม็ดที่สองวันเดียวกัน ตอน21น. พอมาวันที่18ตุลา มีอะไรกับแฟน หลั่งในค่ะ อยากรู้ว่ามีโอกาสท้องไหมคะ ต้องทานยาคุมฉุกเฉินไหมคะ