ถามแพทย์

 • เริ่มทานยาคุมแผงแรกหลังประจำเดือนหมด และมีเพศสัมพันธ์ แต่ยังไม่ครบยา 7 วัน เลยซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินอีก จะมีผลอะไรไหม

 •  user0123
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่24มก64 และเริ่มรับประทานยาคุมแผงแรกหลังประจำเดือนหมดไป5วันค่ะ(วันที่1กพ64) ในช่วงระยะเวลา7วันแรกได้มีเพศสัมพันธ์แบบใส่ถุงยางอนามัยและหลั่งนอก(วันที่4กพ64) ใส่อย่างถูกต้องนะคะแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ดีเพราะยังไม่ครบ7วันก็เลยซื้อยาคุมฉุกเฉินมาทานทันทีประมาณไม่เกิน30นาที ต่อมามีเพศสัมพันธ์อีกค่ะหลังทานเกิน7วันแรกแล้ว(วันที่12กพ64)ใส่ถุงยางและไม่ได้มีการหลั่งค่ะ (ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จะใส่ถุงยางและหลั่งนอก) อยากทราบว่า 1. ในกรณีนี้มีความสุ่มเสี่ยงมากไหมคะ ประสิทธิภาพของยาคุมแบบรายเดือนเริ่มทำงานแล้วหรือยัง 2. การกินยาคุมฉุกเฉินในระหว่างการกินเม็ดยาคุมแบบรายเดือนอยู่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการกินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบรายเดือนไหมคะ (จะลดประสิทธิภาพของยาคุมแบบรายเดือนไหม) 3. ในกรณีนี้ที่เริ่มกินยาคุมแผงแรกหลังประจำเดือนหมดไป5วัน บวกกับกินยาคุมฉุกเฉิน จะทำให้ประจำเดือนมาช้าไหมคะ แล้วถ้าในช่วงที่หยุดยา7วันแล้วประจำเดือนยังไม่มาให้กินยาต่อเลยหลังครบ7วันแล้วหรือควรรอให้ประจำเดือนมาก่อนแล้วค่อยกินคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
  user0123  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณuser0123

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากประมาณ 99% ขึ้นไป หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  จริงๆแล้วจากที่กล่าวมา คือถ้าได้กินยาภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน แม้ยังกินไม่ครบ 7 วัน ก็น่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัย ไม่น่ามีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินตามเข้าไปอีก แต่ถ้าใช้ยาคุมฉุกเฉินไปแล้วก็ใช้ให้ครบตามข้างฉลากกำหนด การใช้อย่างถูกต้องจะไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมรายเดือนแต่อย่างใด 

  กรณีนี้อาจจะมีประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้จากอิทธิพลของยาคุมฉุกเฉิน แต่ไม่ควรช้าไปเกิน 7 วันจากที่ควรจะเป็น ถ้าช่วงหยุดยา 7 วัน ประจำเดือนไม่มา สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  หรือไปยืนยันที่รพอีกครั้ง โดยถ้าไม่ตั้งครรภ์จริงๆ สามารถเริ่มยาคุมแผงต่อไปได้เลย ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาค่ะ