ถามแพทย์

 • เริ่มทานยาคุมแผงที่ 2 แล้ว อยากทราบว่ายาในแผงที่ 2 จะมีผลคุมกำเนิดตั้งแต่เม็ดไหน

 •  meimwi
  สมาชิก

  ทานยาคุม yasmin 21 เม็ด แผงที่ 2 ค่ะจะมีผลคุมกำเนิดตั้งแต่เม็ดไหนคะ รบกวนทีค่ะ😭

  meimwi  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ meimwi

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน 21 เม็ดนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้ใช้อย่างถูกต้อง คือกินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง และคลาดเคลื่อนวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง

  โดยกรณีการกินยาต่อแผงนั้น หากหมดแผงแรก เว้น 7 วัน แล้วเริ่มยาแผงที่ 2 ต่อไปทันที ยาแผงที่ 2 จะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดตั้งแต่เม็ดแรก ไม่ต้องรอให้ครบ 7 วัน แต่หากเว้นมาเกิน 7 วันแล้วค่อยเริ่มแผงที่ 2 แนะนำการกินติดต่อกันให้ครบ 7 เม็ดก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันได้ค่ะ

  และกินแผงที่ 2 ต่อเนื่องไปจนหมดแผง และสังเกตรอบเดือนในช่วงเว้นยา 7 วันอีกครั้งค่ะ