ถามแพทย์

 • ทานยาคุมเวลาเดิมสม่ำเสมอ มีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้ป้องกัน จะท้องหรือไม่

 •  Aabba
  สมาชิก
  เนื่องจากเดิมทีพึ่งเริ่มกินยาคุมได้ 1 เดือน แบบ 21 เม็ด ยี่ห้อ เมxxxxxแล้วมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ป้องกัน จะเสี่ยงท้องไหม ช่วงหยุด 7 วันประจำเดือนมาปกติ (มีเพศสัมพันธ์ช่วงนี้ด้วย) พอครบ 7 วันแล้วกินยาแผงที่ 2 ต่อค่ะ เดือนแรกกินช่วง 4 ทุ่มแต่แผงสองเปลี่ยนเป็น 1 ทุ่ม แต่กินเวลาเดิมเสมอ จะมีความเสี่ยงที่จะท้องไหม
  Aabba  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Aabba

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ และต้องกินทุกวันจนหมดแผง กรณีเป็น 21 เม็ดเมื่อกินหมดก็ให้เว้น 7 วันให้ประจำเดือนมาแล้วค่อยกินแผงใหม่ 

  จากที่กล่าวมา น่าจะเป็นการกินยาคุมกำเนิดที่ถูกต้องทั้งหมด จึงไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพยา การกินยาคุมกำเนิดอย่างถูกต้องจนหมดแผง โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยกว่า 1% การเปลี่ยนเวลากินยาช่วงเปลี่ยนแผงสามารถทำได้ และให้กินยาในเวลาเดิมหรือคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะ