ถามแพทย์

 • ทานยาคุมได้ 6 วัน แล้งมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน ถ้ากินยาคุมฉุกเฉิน จะเป็นอะไรไหม

 •  IIIJJJ
  สมาชิก
  คือกินยาคุมพรีมได้6วันแล้วมีเพศสัพันธุ์ปล่อยในแล้วมากินยาคุมฉุกเฉินจะเป็นไรมั้นค่ะ
  IIIJJJ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ IIIJJJ

  หากเริ่มยาคุมกำเนิดแบบแผง ในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือน 5 วันแรก และยังรับประทานยาคุมกำเนิดแบบแผงไม่ครบ 7 วัน การมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ก็อาจเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้ จึงอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ซึ่งใช้ไปพร้อมๆกันได้ ไม่อันตราย เพียงแต่ควรเฝ้าระวังและสังเกตผลข้างเคียง เช่นเลือดออกทางช่องคลอด หากออกมากผิดปกติ ปวดหน่วงท้องน้อย ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ