ถามแพทย์

 • ทั่วไป

 •  Plai
  สมาชิก
  หลังจากหยุดฉีดยาคุมกำเนิดแบบ3เดือน (พึ่งเคยฉีดครั้งแรก) ช่วงวันที่6พฤศจิกายน ครบกำหนด3เดือนของการฉีดยาคุม แล้วจากนั้นหนูก็ไม่ได้ไปฉีดต่อ จนมาถึงวันที่30ธันวาคม มีอะไรกันกับแฟนไม่ได้ป้องกัน หนูมีสิทธิ์ท้องได้มาก็น้อยแค่ไหนคะ ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินจะเปนไรไหมคะ
  Plai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Plai

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉีดทุก3เดือน มีประสิทธิภาพสูงมากเกิน 99% ในช่วงที่ยายังไม่หมดฤทธิ์

  แต่หากเลย 3 เดือนครบกำหนดไปแล้ว ไม่ได้ไปฉีดต่อ ยาจะไม่ได้ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์อีก การมีเพศสัมพันธ์หลังจากนั้นมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ตามปกติ

  ดังนั้นกรณีนี้ถ้าเป็นเพศสัมพันธ์มาภายใน 72 ชั่วโมง ก็จะมีข้อบ่งชี้ของการใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย ให้กินให้ครบและตรงเวลาตามฉลากกำหนด สังเกตรอบเดือนหลังการใช้ยา ควรมาไม่เกิน 35 วันจากรอบก่อน หลังกินยาอาจมีเลือดออกผิดปกติได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้น และควรยืนยันการตั้งครรภ์ด้วย ดดยชุดตรวจครรภ์ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ

  แต่หากจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งถัดๆไปควรกินยาคุมแบบแผง ฉีดยา ฝังยา หรือใส่ถุงยางป้องกัน เพราะการใช้ยาคุมฉุกเฉินประสิทธิภาพต่ำกว่าวิธีอื่น คืออยู่ที่ประมาณ 80-90% เท่านั้น