ถามแพทย์

  • เคยเป็นต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง หายแล้ว แต่ทำไมต่อมทอมซิลยังบวมอยู่

  •  Ple Weena
    สมาชิก
    เคยเป็นต่อมทอมซิลอักเสบหายจนอาการที่เคยเจ็บคอเป็นหนองกลืนลำบากก้หายไปแต่ทำไมต่อมทอมซิลยังบวมอยู่ไม่กลับเป็นปกติสักทีค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Ple Weena,

                        หากทอนซิลเคยเกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนอง เมื่อหายแล้ว ขนาดของต่อมอาจไม่ได้เล็กลงจนกลับเป็นเหมือนเดิมปกติ เนื่องจากเมื่อขณะที่เกิดการติดเชื้อ เม็ดเลือดขาว ซึ่งอยู่ในต่อมทอนซิล จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น รวมถึงมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น หลอดเลือดขยายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต่อมทอนซิลโตขึ้น แต่เมื่อเชื้อโรคถูกกำจัดแล้ว เนื้อเยื่อที่ตายก็จะถูกกำจัดสลายไป และเลือดที่มาเลี้ยงก็จะลดลงจนเป็นปกติ แต่จำนวนเม็ดเลือดขาวอาจยังคงปริมาณมากอยู่ได้ ทำให้ต่อมไม่ได้ยุบจนมีขนาดเท่าปกติ ซึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไรค่ะ ทั้งนี้ ในบางราย หากเกิดการอักเสบติดเชื้อบ่อยๆ ต่อมทอนซิลก็จะโตขึ้นจากเดิมมากได้ค่ะ