ถามแพทย์

 • ทอนซิลอักเสบเป็นหนอง เป็นเกือบทุกอาทิตย์ เกิดจากอะไร ควรรักษาอย่างไร

 •  Tamong Iengsandy
  สมาชิก
  ต่อมทอลชิลอักเสบเป็นหนองค่ะ เป็นบ่อยมากเลยเดือนหนึ่งเกือบเป็นแทบทุกอาทิตย์ อยากรู้ว่าที่เป็นบ่อยๆนี้มีสาเหตุจากอะไรบ้างค่ะ แล้วเราควรรักษาอย่างไรบ้าง

   สวัสดีคะคุณ Tamong Iengsandy

  การติดเชื้อของทอลซิลถ้าเป็นหนองส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะ ซึ่งการรักษาจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะค่ะ คือ ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ต่อเนื่องกันเป็นเวลา สิบวันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องหาว่ามีสาเหตุร่วมด้วยหรือไมค่ะ เช่น มีเรื่องของเนื้องอก หรือ มีเรื่องของการติดเชื้อเรื้งรัง เช่น วัณโรค ค่ะ 

  ควรจะพบแพทย์และได้รับยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมนะค่ะ การใช้ยาไม่เหมาะสมทำให้ดื้อยาและอาจจะกลับมาเป็นซ้ำๆได้ค่ะ