ถามแพทย์

 • มารดาผ่าตัดทวารเทียมขับถ่ายทางหน้าท้องมาได้ประมาณ 1 เดือน สังเกตเห็นว่าบางครั้งจะมีลำไส้ยื่นออกมาจนล้นแป้น ปกติหรือไม่

 •  arkhom
  สมาชิก

  สวัสดีครับ

  ขอสอบถามเรื่องทวารเทียม แม่ผมผ่าตัดทวารเทียมขับถ่ายทางหน้าท้องมาได้ประมาณ 1 เดือน

  สามารถขับถ่ายได้ปกติ แต่สังเกตเห็นว่าบางครั้งจะมีลำไส้ยื่นออกมาจนล้นแป้น มากกว่าสภาพปกติ ต้องกลับไปนอนราบ ถึงจะกลับไปเป็นปกติ ไม่ทราบว่าเป็นอาการผิดปกตหรือไม่อย่างไรครับ

  arkhom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ arkhom

  ทวารเทียม หรือการทำทวารใหม่ทางการแพทย์ เป็นการนำลำไส้มาเปิดออกทาง หน้าท้องเพื่อขับถ่ายของเสีย ทวารเทียมจะทำใน 2 ระบบคือ ระบบทางเดินอาหารโดยทำหน้าที่เป็นทางออกเพื่อขับถ่าย

  โดยในบริเวณทวารเทียม อาจจะเห็นบางส่วนของลำไส้ใหญ่โผล่ออกมา ซึ่งตรงลำไส้ใหญ่จะเป็นเยื่อบุที่อาจจะมีลักษณะการยื่นเข้ายื่นออก ตามการขยับได้ ถ้ายังมีอุจจาระออกมาตรงทวารเทียมตามปกติ ไม่ได้มีไข้ ไม่ปวดท้อง ถุงทวารเทียมไม่ได้ขาดหรือรั่วออกมา ก็น่าจะยังไม่ใช่ความผิดปกติใดๆที่ชัดเจน

  ให้สังเกตความผิดปกติต่างๆที่ทวารเทียมเช่นเลือดออก มีแผล ไม่ขับถ่ายตามปกติ ปวดแน่นท้อง อุจจาระมีลักษณะผิดปกติ ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้รีบกลับไปพบแพทย์ที่ดูแลเพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป