ถามแพทย์

 • ชอบคิดว่าทุกคนรอบข้างคนที่เรารักเอาเปรียบอยู่เสมอ เกิดจากอะไร

 • ชอบคิดว่าทุกคนรอบข้างคนที่เรารักเอาเปรียบอยู่เสมอ
  ปาริฉัตร สุขช่วย  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ปาริฉัตร สุขช่วย

  ความรู้สึกว่าคนรอบข้างมีความคิดทำร้าย ชอบเอาเปรียบนั้นเกิดขึ้นได้ในคนปกติที่อาจจะรู้สึกน้อยใจจากการกระทำของคนรอบตัว

  โดยหากเป็นอาการที่เป็นชั่วคราว หายไปได้เองเมื่อเวลาผ่านไป หรือเมื่อได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับผํู้ที่เกี่ยวข้องแล้วความรู้สึกดีขึ้นได้ ก็อาจจะไม่ใช่โรคอะไร

  แต่หากมีอาการเป็นเรื้อรัง ทำให้รู้สึกเครียด หดหู่ เศร้า เก็บตัวมากขึ้น จนปลีกตัวออกจากสังคม พฤติกรรมการกินการนอนเปลี่ยนแปลง อาจเข้าข่ายโรคจิตเวชบางอย่างเช่นภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือบุคลิกภาพ หรือมีภาวะจิตเภท หลงผิดคิดว่าคนรอบข้างจะทำร้ายอยู่ตลอด เป็นต้น

  ควรสังเกตอาการและความรู้สึกตนเองอย่างใกล้ชิด และไปพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพจิต หากปัญหาดังกล่าวเป็นมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน