ถามแพทย์

 • ถ้ารู้สึกประหม่าและกังวลว่าจะทำสิ่งที่น่าอาย ทำให้ไม่กล้าเข้าสังคม ควรจะแก้ไขอย่างไร

 •  Stampium Multigenres Uneanong
  สมาชิก
  กลัวว่าจะเผลอทำสิ่งที่น่าอาย พูดคำพูดที่น่าอาย หรือทำสิ่งที่น่าอาย พูดคำพูดที่น่าอายไปแล้ว จนกลายมาเป็นคนประหม่า ขี้ลังเล ไม่กล้าเข้าสังคม และละอายได้ง่าย มีวิธีอะไรแนะนำบ้าง
  Stampium Multigenres Uneanong  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Stampium Multigenres Uneanong

  อาการกลัวว่าจะทำสิ่งที่น่าอาย พูดคำพูดที่น่าอาย ทำให้ประหม่า ไม่กล้าเข้าสังคมดังกล่าวมานั้น อาจจะเป็นบุคลิกที่มีความขี้อาย ไม่มั่นใจอยู่เดิม หรืออาจมีภาวะทางจิตเวชบางอย่างมาร่วม เช่นภาวะวิตกกังวล ซึ่งอาจเป็นภาวะวิตกกังวลที่จำเพาะต่อการพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกับคนหมู่มากหรือในที่ชุมนุมชน ซึ่งอาจจะทำให้มีอาการใจสั่น ตัวสั่นร่วมด้วยได้ เหล่านี้เป็นอาการชั่วคราวที่ตอบสนองต่อความตื่นเต้น ความกังวล

  การรักษาในระยะแรก อาจจะต้องลองปรับทัศนคติและปรับพฤติกรรมก่อน โดยควรฝึกการฝึกตั้งสติ ฝึกฝนการพูดบ่อยๆเพื่อลดความประหม่า พูดในเรื่องที่เรามั่นใจก่อนก็ได้ หรือฝึกฝนการพูดและท่าทางการพูดในกระจกก่อน หากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้น สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการรับประทานยาลดการใจสั่น ยาคลายกังวล ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์

  หากอาการดังกล่าวเป็นมาก จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเข้าสังคมนั้น ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ และรับยาภายใต้การดูแลของแพทย์ต่อไป