ถามแพทย์

 • ถ้ามีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ จะรักษาด้วยการสลายได้ไหม

 • ถ้านิ่งไนกระเพาะปัสวะละค่ะสลายไดไหมค่ะเป็นอยู่ค่ะ
  เบ็ญจมาถ ภู่เอียม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เบ็ญจมาถ ภู่เอียม

  นิ่ว เป็นสารประกอบในปัสสาวะที่จับตัวกันเป็นก้อนแข็ง มาอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ 

  การรักษากรณีนิ่วที่มีขนาดเล็กกว่า0.5 ซ.ม. ไม่มีอาการ และไม่มีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ ให้ติดตามอาการและขนาดของนิ่วเป็นระยะ แต่นิ่วที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ซ.ม. แต่ทำให้มีอาการหรือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ หรือนิ่วขนาดใหญ่กว่า 0.5 ซ.ม. อาจทำการรักษาเช่นใช้ยาขับปัสสาวะ ผ่าตัดสลายนิ่ว การส่องกล้องผ่านผิวหนังหรือท่อปัสสาวะ แล้วดีงหรือยิงนิ่วให้แตกออกมา

  หลังการยิงสลายนิ่วมาแล้วนั้น จะยังมีการติดตามอาการ และอัลตราซาวน์ดูขนาดนิ่วเป็นระยะ ซึ่งมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้เช่นกัน ควรกลับไปติดตามอาการกับแพทย์ต่อเนื่อง ดื่มน้ำมากๆ ถ้ามีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ปวดหน่วงท้องน้อย ให้รีบไปพบแพทย์