ถามแพทย์

 • ถ่ายเป็นเลือดสดเวลาถ่ายอุจจาระ เป็นมาหลายปี ไม่เจ็บท้อง เกิดจากอะไร

 •  Oova Tana
  สมาชิก
  อาการถ่ายเปนเลือด. ไม่เจ็บท้องเจ็บใดใดขักอย่าง. เกิดจากไรคัพ. บ้างครั้งหายบ้างครั่งออก. มาเปนหลายปีละคัพ เลือดแดงสด. เวลาถ่ายอุจระ

  สวัสดีค่ะ คุณ สุดจัย,

                         สาเหตุของการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ที่พบได้บ่อย เกิดจาก

                        1. ริดสีดวงทวารชนิดภายใน เกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดดำที่ทวารหนัก อาการคือจะเป็นเลือดสีแดงสดหยดออกมาพร้อมกับอุจจาระหรือหลังถ่ายอุจจาระ บางรายเลือดอาจมีปริมาณมากได้ แต่จะไม่มีอาการเจ็บหรือปวดบริเวณรูทวาร  ซึ่งสาเหตุ ได้แก่ การมีท้องผูกเป็นประจำ การชอบเบ่งถ่าย นั่งอุจจาระนาน ใช้ยาสวนบ่อย น้ำหนักตัวมาก เป็นต้น

                        2. แผลปริขอบทวารหนัก เกิดจากการที่ก้อนอุจจาระมีขนาดใหญ่ หรือแข็ง หรือออกแรงเบ่งมาก ก้อนอุจจาระอาจไปครูดกับเยื่อบุของทวารหนัก ทำให้เกิดเป็นแผลและมีเลือดออกได้ หรือเกิดจากการมีถ่ายอุจจาระเหลวเรื้อรัง ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักมากกว่าปกติจนเกิดฉีกขาด หรือจากการร่วมเพศทางทวารหนัก หรือการใส่นิ้วหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทวารหนัก ซึ่งเลือดที่ออกจะมีปริมาณไม่มาก แต่จะมีอาการปวดหรือเจ็บรูทวารหนักร่วมด้วย     

                        ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่พบได้น้อย เช่น ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ภาวะลำไส้ขาดเลือด มีเลือดออกจากกระเพาะอาหารที่มีแผลหรือเส้นเลือดโป่งพอง มีติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อในลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งก็จะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยอีก เช่น ปวดท้องเรื้อรัง เบื่ออาหาร มีน้ำหนักลด เป็นต้น

                       ดังนั้น หากมีเฉพาะอาการถ่ายเป็นเลือด ไม่มีปวดท้องเรื้อรัง ไม่มีอาการเจ็บหรือปวดรูทวาร ก็น่าจะเป็นริดสีดวงทวารได้ ในเบื้องต้น หากมีท้องผูก ก็พยายามอย่าให้ท้องผูก และอย่าให้อุจจาระแข็งโดยการดื่มน้ำเปล่ามากๆ เน้นทานผักและผลไม้สด ไม่เบ่งถ่ายอุจจาระ ไม่นั่งถ่ายอุจจาระนาน เป็นต้น หากยังคงถ่ายเป็นเลือดบ่อยๆ อีก หรือมีเจ็บปวดรูทวาร หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมอีก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ