ถามแพทย์

 • ถ่ายเป็นเลือดสดหยดตามลงมา ไม่เจ็บแค่มีเลือดออกเวลาเบ่ง เกิดจากอะไร

 •  ใบไม้
  สมาชิก
  ถ่ายเป็นเลือดหยดลงมา ตอนคำดูไม่มีอ่ะไร ถ้าถ่างทวารจะมีกล้อนกลมๆคล้ายๆสิว ไม่เจ็บ ขับถ่ายปกติ ไม่เจ็บแค่มีเลือดออกเวลาเบ่ง เกิดจากอะไรครับ
  ใบไม้  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nay999

   

  อาการถ่ายเป็นเลือดสดหยดตามลงมา อาจเกิดจาก ริดสีดวงทวาร ทำให้ถ่ายลำบาก อุจจาระแข็ง อาจมีเลือดปนได้ จากที่กล่าวมา เป็นไปได้มากที่สุด สาเหตุอื่นๆเช่น มีแผลฉีกขาดที่รูทวารหนักจากการขับอุจจาระที่แข็งตัวจากอาการท้องผูกแต่มักจะเจ็บชัดเจน ทวารหนักและไส้ตรงอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบ  มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นอาจมีการถ่ายเป็นเลือด ร่วมกับการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงเช่นท้องผูกสลับท้องเสีย อาจไม่มีการเจ็บปวดอะไร

   

  ในเบื้องต้น ให้รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำมากๆ ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาและไม่นั่งถ่ายนานจนเกินไป สังเกตอาการค่ะ ถ้าอาการยังเป็นอยู่ต่อเนื่อง ไม่สบายใจ เริ่มมีอาการเจ็บปวด หรือคลำได้ก้อนที่ชัดเจนตรงทวารหนักด้วย ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดต่อไป

   

  ใบไม้  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nay999

   

  อาการถ่ายเป็นเลือดสดหยดตามลงมา อาจเกิดจาก ริดสีดวงทวาร ทำให้ถ่ายลำบาก อุจจาระแข็ง อาจมีเลือดปนได้ จากที่กล่าวมา เป็นไปได้มากที่สุด สาเหตุอื่นๆเช่น มีแผลฉีกขาดที่รูทวารหนักจากการขับอุจจาระที่แข็งตัวจากอาการท้องผูกแต่มักจะเจ็บชัดเจน ทวารหนักและไส้ตรงอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบ  มะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นอาจมีการถ่ายเป็นเลือด ร่วมกับการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงเช่นท้องผูกสลับท้องเสีย อาจไม่มีการเจ็บปวดอะไร

   

  ในเบื้องต้น ให้รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำมากๆ ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาและไม่นั่งถ่ายนานจนเกินไป สังเกตอาการค่ะ ถ้าอาการยังเป็นอยู่ต่อเนื่อง ไม่สบายใจ เริ่มมีอาการเจ็บปวด หรือคลำได้ก้อนที่ชัดเจนตรงทวารหนักด้วย ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดต่อไป