ถามแพทย์

 • หลังผ่าตัดเรื่องมะเร็งไส้ตรงได้ 2 เดือน ถ่ายเป็นเลือด จะเป็นมะเร็งไหม

 •  NA VA Pud
  สมาชิก
  ก่อนหน้านี้ผ่าตัดมะเร็งลำใส้ตรง ได้ 2 เดือน ก่อนหน้านร้ถ่สยได้ แต่ต้องทานยาถ่ายก่อนนอนทุกวัน แต่ละวันจะถ่ายประมาณ 4-5 ครั้ง ขึ้นไป และมาถ่ายมีเลือดออกด้ายเดียว เกมือนรอยครูดแผล เป็นมา 2-3 สัปดาห์ กังวลใจว่า มะเร็งจะลุกลามมาที่ทวารหนักหรือไม่ และอาการที่บอกจะใช่ริดสีดวงภายในหรือไม่
  NA VA Pud  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ NA VA Pud

  การถ่ายมีเลือดออกอาจเกิดจาก

  -ริดสีดวงทวาร(hemorrhoid)

  -แผลฉีกขาดที่รูทวารหนัก(anal fissure)

  -การอักเสบของทวารหนัก

  -ลำไส้อักเสบ(colitis)

  -ถุงลำไส้อักเสบ(diverticulitis)

  -สำไส้ขาดเลือด(bowel ischemia)

  -แผลในกระเพาะอาหาร

  -เนื้องอกในทางเดินอาหาร

  โรคริดสีดวงทวาร เป็นโรคที่เกิดจากการโป่งพองของเส้นเลือดบริเวณทวารหนักหรือส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำให้มีอาการคล้ายติ่งยื่นออกมาจากทวารหนัก หรือถ้ายังเป็นไม่รุนแรงมากอาจจะมีติ่งยื่นออกมาเวลาเบ่งอุจจาระเท่านั้น คนไข้อาจจะมีอาการปวด เจ็บ หรือคันบริเวณทวารหนัก ถ่ายลำบาก หรือถ่ายอุจจาระมีเลือดสดปนออกมา

  ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผ่าตัดมะเร็งลำไส้ตรงด้วยสาเหตุเรื่องมะเร็งลุกลามหรือไม่ ควรรีบกลับไปพบแพทย์ที่ผ่าตัดเพื่อตรวจเพิ่มเติมว่าไม่ใช่มะเร็งที่ลุกลามก่อนจะบอกว่าเป็นโรคริดสีดวงค่ะ

  เบื้องต้นการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการถ่ายเป็นเลือดคือ การทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เน้นทานอาหารที่มีกากใย ดื่มน้ำให้เพียงพอ ออกกำลังกายและขับถ่ายให้เป็นเวลา