ถามแพทย์

 • ถ่ายบ่อยมาก กินอะไรเข้าไป ไม่นานก็ถ่าย ถ่ายวันละ 4-5 ครั้ง เเละท้องเสียง่ายมาก เกิดจากอะไร

 • สอบถามครับภ่ายบ่อยมาก กินอะไรเข้าไป ไม่นานก็ถ่าย ถ่ายวันละ 4-5 ครั้ง เเละท้องเสียง่ายมากครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ณัฐวุฒิ มาตราช,

                    สาเหตุของอาการถ่ายอุจจาระบ่อย แบ่งเป็น

                   1. หากเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน เป็นมาไม่เกินสัปดาห์ อุจจาระมีลักษณะเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน เป็นลักษณะของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือท้องเสีย สาเหตุเกิดจากการทานอาหารและดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และโปรโตซัว มักมีอาการปวดท้องบิด หรือคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย

                     หากเป็นอาการที่เกิดขึ้นเรื้อรัง อาจเกิดจากการติดเชื้อพยาธิ เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง การใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดอย่างต่อเนื่อง ยารักษาโรคเก๊าท์ ผลข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัดหรือฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็ง

                    2. หากเป็นมานานแล้ว และลักษณะอุจจาระเป็นก้อนปกติ มักเกิดหลังรับประทานอาหาร ถือเป็นลักษณะของอาการปกติที่พบได้ในบางคนที่ระบบประสาทของทางเดินอาหารไวต่อการกระตุ้นจากอาหารมากกว่าคนทั่วไป คือเมื่ออาหารลงกระเพาะแล้ว กระเพาะเกิดการขยายตัวและส่งกระแสประสาทไปยัวลำไส้ให้บีบตัวเพื่อขับถ่ายออก ซึ่งโดยปกติจะต้องไม่มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ หรือท้องผูกสลับท้องเสียร่วมด้วย

                    3. หากมีอาการเรื้อรังของการถ่ายอุจจาระเหลวและบ่อยสลับกับอาการท้องผูก อุจจาระมีมูกปน กลั้นอุจจาระไม่อยู่ รวมถึงปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด อาจเกิดจากโรคลำไส้แปรปรวน หากอุจจาระมีเลือดปนด้วย อาจเกิดจากเนื้องอกหรือมะเร็งในลำไส้

                    ดังนั้น หากลักษณะของอุจจาระไม่ได้เป็นก้อน หรือมีมูก หรือเลือดปน หรือมีอาการถ่ายเหลวเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ไปแล้ว แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ แพทย์อาจทำการตรวจอุจจาระ ตรวจเลือด หรือตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม