ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ใส่ถุงยางอนามัย แต่ถุงยางแตก เสี่ยงตั้งครรภ์ไหม ต้องกินยาคุมไหม

 •  ขวัญจิรา
  สมาชิก
  มีอะไรตอนมีประจำเดือนวันที่2ใส่ถุงยางอนามัย แต่ถุงยางแตก เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไหมคะ ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหมคะ
  ขวัญจิรา  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณขวัญจิรา

  การมีเพศสัมพันธ์กัน ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันเอาไว้ แต่ถุงยางกลับแตกหรือฉีกขาดนั้น มีโอกาสทำให้เกิดการตั้งครรภ์จากน้ำอสุจิที่เล็ดลอดออกมาได้

  ดังนั้นกรณีนี้ โอกาสตั้งครรภ์มีได้ การใช้ยาคุมฉุกเฉินตามหลังการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 72 ชั่วโมงก็มีความจำเป็น โดยยาคุมฉุกเฉินถ้าใช้อย่างถูกต้อง กินครบถ้วน ตรงเวลา โอกาสตั้งครรภ์ลดลงไปได้ประมาณ 80-90% ค่ะ

  หลังการใช้ยาคุมฉุกเฉิน อาจมีเลือดออกผิดปกติตามมาได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังใช้ยา เลือดจะออกกระปริดกระปรอย หยุดได้เอง ประจำเดือนอาจคลาดเคลื่อนได้แต่ไม่ควรเกิน 35 วันจากรอบก่อน หลังจากใช้ยา ถ้าไม่สบาใจ สามารถยืนยันการตั้งครรภ์ได้ ชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ