ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบแผง 28 เม็ด มีการลืมบ้าง แต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ หากไม่ต้องการให้ประจำเดือนมาในเดือนที่จะถึงนี้ ควรทำอย่างไร

 •  No9
  สมาชิก
  ทานยาคุม แบบ 28เม็ด อยู่คะ แต่ กินบ้าง ลืม บ้าง แต่ไม่เคย มี อะไร กับใคร นะคะ รอบ ก่อน ประจำเดือน มาก่อน เม็ดแป้ง 3เม็ด มาวันที่ 18 แล้ว เดือนนี้ ประจำเดือน จะมา วัน ที่ 18 เหมือน เดิมไหมคะ ถ้า อยากให้ ประจำเดือน มา เร็ว ลัดไป กิน เม็ดแป้ง ก่อน ได้ไหม คะ พอดี จะไปธุระ ไม่อย่กปมี ประจำเดือน ในช่วง นั้นคะ
  No9  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ a1

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 28 เม็ดนั้น ควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที

  โดยหากต้องการไม่ให้ประจำเดือนมาในช่วงต่อแผงยานั้น แนะนำการไม่ต้องกินยาแป้ง 7 เม็ด ก็คือพอครบ 21 เม็ด ให้กินยาแผงต่อไปไปเลยทันที เพราะปกติประจำเดือนควรจะมาในช่วง 7 เม็ดแป้งค่ะ แต่ในเดือนต่อไป หากต้องการให้ประจำเดือนมาตามปกติ ก็ให้กิน 28 เม็ดตามปกติแล้วจึงค่อยกินต่อแผงต่อไป