ถามแพทย์

 • ต่อมทอลซิลโต รักษาอย่างไรให้หายขาด

 • ต่อมทอลซิลโตรักษายังไงไห้หายขาด
  สุภลักษณ์ เพาะยิง  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ สุภลักษณ์ เพาะยิง

  ต่อมทอนซิลอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อบริเวณต่อมทอนซิลซึ่งเป็นต่อม 2 ต่อมที่อยู่บริเวณด้านหลังของลำคอ โดยอาจทำให้มีอาการหลักคือ ต่อมทอนซิลบวมแดง เจ็บคอ กลืนลำบาก มีไข้ เสียงเปลี่ยน และมีกลิ่นปาก

  การรักษาคือการให้ยาฆ๋าเชื้อเมื่อมีการอักเสบขึ้นมาเป็นครั้งๆไป การรักษาภาวะต่อมทอนซิลโตให้หายขาดนั้นก็คือการผ่าตัดค่ะ โดยหากต่อมทอนซิลอักเสบมากกว่า 7 ครั้งในรอบหนึ่งปีต่อมทอนซิลอักเสบมากกว่า  4-5 ครั้งในรอบหนึ่งปีเป็นระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาหรือต่อมทอนซิลอักเสบมากกว่า 3 ครั้งในรอบหนึ่งปีเป็นระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือมีอาการเช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หายใจลำบาก กลืนลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลืนเนื้อหรืออาหารชิ้นหนา ๆ เป็นฝีที่ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วยังไม่ดีขึ้น อาจเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออก แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูกเพื่อปรึกษาและทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดเพิ่มเติมค่ะ