ถามแพทย์

  • กินยาคุม 21 เม็ดแผงแรก แล้วมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ป้องกันตั้งแต่ 3 เม็ดแรก จะเป็นอะไรไหม

  •  sixsense
    สมาชิก
    สอบถามหน่อยครับถ้าให้แฟนกินยามคุม21เม็ดแผงแรกแล้วมีอะไรกันโดยไม่ได้ป้องกันตั้งแต่3เม็ดแรกจะเป็นอะไรไหมครับ(กินหลังมีประจำเดือน)

    คุณ Sixsense

    ปกติยาคุมจะออกฤทธิ ทันทีที่กินเม็ดแรก  แต่ถ้าทิ้งไว้ไม่มี พสพ เพื่อให้แน่ใจว่า ระดับฮอร์โมนสามารถขึ้นสูงจนป้องกันการตั้งครรภ์ได้เท่านั้น  ส่วนใหญ่ให้เวลา 2 วันนับแต่การกินเม็ดแรก   ดังนั้นถ้าคุณกิน เม็ดที่สามแล้วแสดงว่า  ฤทธิของยาออกได้เต็มที่แล้ว  จึงป้องกันการท้องได้ดี   คงไม่มีปัญหาครับ  ถ้ากังวลควรทดสอบการตั้งครรภ์หลัง มี พ สพ  15 วันครับ