ถามแพทย์

 • ถอนฟัน

 • ไปถอนฟันกรามบนซี่เกือบสุดท้ายมาได้2-3แล้ว รู้สึกพูดไม่ชัดจะเป็นไรไหมครับจะหายไหม
  กระบาลไม่แยก กูแลกไม่ถอย  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ กระบาลไม่แยก กูแลกไม่ถอย

  หลังการถอนฟันกรามบนนั้น อาจมีอาการเจ็บปวด บวม แดง หลังการถอนฟันได้ประมาณ 1-3 วัน หลังจากนั้น หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ อาการจะค่อยๆดีขึ้น ไม่ควรทำให้ปวดนานติดต่อกัน หรือทำให้พูดไม่ชัด หรือการขยับกล้ามเนื้อที่ลิ้นหรือปากเปลี่ยนแปลงไป

  ดังนั้นการพูดไม่ชัดดังกล่าวมา อาจจะต้องหาสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ด้วยเช่น ภาวะแทรกซ้อนจากแผล แผลติดเชื้อ หรือมีภาวะทางสมองเช่นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน มีการอักเสบของกราม เป็นต้น

  หากพูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง แต่แผลดี ไม่ปวด บวมอะไร ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทางระบบประสาทเพิ่มเติมต่อไป เบื้องต้นรับประทานอาหารอ่อนๆ บ้วนปากและแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง กินยาแก้ปวดที่แพทย์สั่งมาได้