ถามแพทย์

  • ถอดเล็บมาเมื่อวาน แต่วันนี้ยังไม่ได้ไปล้างแผล เป็นอะไรไหม ล้างวันเว้นวันได้ไหม

  •  porrrrrr
    สมาชิก

    ถอดเล็บมาล้างแผลวันเว้นวันได้ไหมคะ พึ่งถอดมาเมื่อวาน แต่วันนี้ยังไม่ได้ไปล้างแผลเป็นอะไรไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ porrrrrr,

                        หากเพิ่งถอดเล็บไปเมื่อวาน ก็ควรหาเวลาไปล้างแผลในวันนี้ เพราะการที่เพิ่งถอดเล็บใหม่ๆ ก็มักจะยังมีน้ำเหลืองซึมออกมาได้ค่ะ และหากถอดเล็บจากการที่เล็บขบและมีการอักเสบเป็นหนอง ก็ยังอาจมีหนองซึมออกมาได้อยู่ และหากไม่ล้างแผลให้สะอาด เชื้อโรคอาจเพิ่มจำนวน อาจส่งผลทำให้แผลหายช้าได้ค่ะ แต่หากถอดมาหลายวันแล้ว แผลได้แห้งดีแล้ว ก็อาจไม่จำเป็นต้องล้างทุกวันค่ะ ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลที่ล้างแผลให้ ก็จะเป็นผู้พิจารณาดูแผลว่าจำเป็นต้องล้างทุกวันต่อหรือไม่ค่ะ