ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 28 เม็ดแผงแรก กินได้ 10 วัน มีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ใส่ถุงยาง ต้องกินยาฉุกเฉินเพิ่มไหม

 •  Nang Shan Noon
  สมาชิก
  กินยาคุมแบบ28แผงแรก เริ่มกินวันที่31ของวันที่2ที่มีปจด กินมาทุกวันตามปกติจจนถึงวันที่10 ละมีอะไรกับแฟนแบบไม่ป้องกัน ต้องกินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มไหมคะ🙏🏻

  สวัสดีค่ะ คุณ Nang Shan Noon

  จากที่สอบถาม ไม่มีความจำเป็นต้องรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเพิ่มเติมนะคะ

  เพราะไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการคุมกำเนิด และจะเกิดอาการข้างเคียงได้มากค่ะ

  กรณีที่รับประทานยาคุมกำเนิดแบบแผง ต่อเนื่องเกิน 7วัน จะมีฤทธิ์การคุมกำเนิดสูงสุดแล้วค่ะ โอกาสเกิดการตั้งครรภ์พบน้อยกว่า 1% นะคะ