ถามแพทย์

 • ต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากฉีดเป็นฝัง ควรไปฝังตอนไหน แล้วประสิทธิภาพการคุมกำเนิดจะต่อเนื่องไหม

 •  duangjI45
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ พอดีอยากเปลี่ยนการคุมกำเนิดจากการฉีด 3 เดือนเป็น การฝังเเทน ต้องเปลี่ยนไปฝังตอนไหนคะ ถึงประสิทธิภาพการคุมกำเนิดจึงจะต่อเนื่อง นัดฉีดเข็มถัดไปคือวันที่ 3 ม.ค.65 ถ้าไปฝังวันที่ 30 ธ.ค.64 จะได้ไหมคะ หรือต้องไปฝังยาในวันที่นัดฉีดเข็มถัดไป 

  duangjI45  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ duangjI45

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 1 หรือ 3 เดือนหรือการฝังยาคุมกำเนิดนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดหรือฝังยามีน้อยกว่า 1%

  โดยควรเริ่มฉีดหรือฝังยาภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน

  กรณีนี้ที่ต้องการจะฝังยาต่อจากการฉีดยาก็สามารถทำได้ โดยเมื่อครบกำหนดการฉีดยาก็ให้ฝังเข็มต่อไปเลยไม่เกิน 7 วัน ซึ่งในกรณีนี้สามารถที่จะไปฝังก่อนที่จะครบกำหนดฉีดเล็กน้อยดังที่กล่าวมาได้เช่นกัน ประสิทธิภาพจะยังคงต่อเนื่อง